От понеделник ръководството на ОУ “Васил Левски” организира курс по математика за своите възпитаници от седми клас. В рамките на три астрономически часа учениците ще решават примерни тестове по предмета. “Целта на курса е да подпомогне седмокласниците при подготовката им за изпита по математика за елитните гимназии.

"Първо ще решаваме примерни тестове, а след това ще отделим време за анализ на резултатите. Три-четири дни преди изпита по математика, който ще се проведе на 25 юни, отново ще организираме курс за нашите ученици. Подготовката на децата е напълно безплатна” – съобщи Нели Дудова – преподавател по математика в ОУ “Васил Левски”.

В момента в учебното заведение учат 70 седмокласници. Половината от тях са посочили в анкетно проучване, че имат намерение да кандидатстват след завършване на седми клас. Учениците са заявили готовност да се включат в курса по математика по време на пролетната ваканция.