С тържествената програма и освещаване на първа копка бе даден старта на ремонтните дейности в ОУ “Васил Левски” – Ботевград. Това стана в присъствието на общинското ръководство, директора на учебното заведение, учители и ученици. Кметът Георги Георгиев обясни, че най-напред ще бъде извършена реконструкция и ремонт на сградата, в която се намират басейнът и актовата зала, а след това започва ремонтът на учебния корпус. В обновяването на сградния фонд на ОУ “Васил Левски” ще бъдат вложени 1 500 000 лв. Предвижда се ремонтните дейности да приключат до началото на новата учебна година.