Парите са взети от частно лице – разказва в новия си брой „Ботевградски вести”. Допреди няколко месеца тя плащала погасителните си вноски, но тъй като остнала без работа – спряла да връща заема. Кредиторът  на два пъти й изпращал нотариални покани, но тъй като резултат нямало – той се обърнал към съдия–изпълнител.
„Хората не бива да се успокояват, че потребителски кредит не може да ги остави на улицата. Когато длъжникът няма движимо имущество, с което да се покрие заема, съвсем в реда на нещата е да се пристъпи към продажба на жилището” – обясняват юристи. Така може да се случи, че заради заем от 10 000 лв. например, съдебен изпълнител може да продаде жилището, като разликата се върне на длъжника. Но междувременно той ще остане без покрив...
„Десетки остават без жилища заради просрочени кредити” е водещото заглавие в новия брой на „Ботевградски вести”. Повече от 10 случая вече са дадени на ботевградския съдия-изпълнител, много повече /най-вече ипотечните кредити/ са предявени в София.