Компанията още се надява, че финалното решение ще бъде за запазване на тримесечното отчитане

ЧЕЗ ще се съобрази с решенията на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) във връзка с периодичността на отчитане на електромерите. Компанията е готова да осигури пълно съдействие на работната група, която ДКЕВР предвижда да създаде, за да анализира влиянието на разходите за едномесечно и тримесечно отчитане на електромерите върху крайните цени на електроенергията.

От компанията ще очакват през юни месец регулаторната комисия да вземе окончателно решение на база анализа на работната група. До тогава компанията ще продължи да води разговори с ДКЕВР и да подобрява практиката на тримесечно отчитане на електромерите.

ЧЕЗ се надява, че финалното решение на регулаторната комисия ще бъде за запазване на тримесечното отчитане. Основание за това е заключението в доклада на работната група, която беше създадена в началото на декември месец 2008 г., за да оцени проблемите на тримесечното отчитане и разходите за връщане към едномесечно. В документа работната група предлага запазване на отчитането на перод по-дълъг от един месец. Аргументите на представителите на ЧЕЗ в работната група бяха следните:
• Стабилизиране на процеса по тримесечно отчитане на електроенергията, което се потвърждава от резултатите от социологическото изследване проведено от Алфа Рисърч и ниския брой писмени жалби подадени в ЧЕЗ. Общо 360 броя жалби са подадени в дружеството от началото на тримесечното досега. От тях основателни са едва 8. Това представлява приблизително 0,00002 жалби на клиент за месец;
• Новите възможности за деклариране на равни месечни вноски - през Интернет, по пощата, по факс и по телефона, които ЧЕЗ даде на клиентите си и активното им използване. От началото на годината над 44 хиляди потребители са се възползвали от тях, което показва, че предприетите от компанията мерки дават резултат;
• Негативният ефект, който връщането към едномесечно отчитане ще окаже върху крайните цени на електроенергията, тъй като разходите на компанията ще се увеличат значително. Само през първата година ще бъдат необходими 14,5 млн. лева и по близо 11 млн. всяка следваща. Средствата са необходими за техническо оборудване и заплати на отчетници, отпечатване и разпространение на фактури;
• Необходимостта от средства за инвестиции в развитие и модернизиране на мрежата, за да се гарантира сигурността на доставките и да се намалят загубите на електроенергия;
• Изискванията на Закона за енергетиката, чл. 31, че електроразпределителните дружества трябва да осъществяват дейността си по най-ефективния начин.

Същевременно компанията работи върху подготвителна програма за преминаване към едномесечно отчитане. Конкретните стъпки ще бъдат предприети ако с окончателното си решение комисията не запази тримесечния отчетен период след 1 юли. Предварителните анализи показват, че за плавното и безпроблемно преминаване към едномесечно отчитане са необходими минимум 6 месеца. Повишените разходи на компанията, поради промяна в отчетния период ще наложат ревизия на внесеното от ЧЕЗ в регулаторната комисия искане за промяна цената на електроенергията.