Енергийната Среща на върха "Природен газ за Европа. Сигурност и партньорство", която е по инициатива на президента Георги Първанов, започва днес в София.

В двудневния международен форум ще участват 29 страни и институции - от Югоизточна Европа, Черноморския и Каспийския регион, Централна Азия, страни от ЕС, САЩ, Русия, Египет, Катар, Европейската комисия, Европейската банка за възстановяване и развитие. Председателят на ЕК Жозе Барозу ще се включи в обсъжданията в първия ден на срещата.

Форумът цели да ангажира основните партньори на ЕС в енергийното сътрудничество в диалог по подхода на ЕС към енергийната сигурност. На свой ред страните - членки на ЕС ще могат да установят политическата воля на производители и транзитни страни да реализират интересите си във взаимодействие с предложения нов План за действие на ЕС за енергийна сигурност и солидарност.

България предлага да бъде разискван икономическият и политическият контекст на нарастващите нужди на ЕС от природен газ. В този смисъл актуална задача е разработването на това, което ЕК нарича ново поколение юридически положения за "енергийна взаимна зависимост" с партньорите на Съюза.

Деловата част на Срещата на върха се предвижда да обсъди както тенденциите, принципите и политиките за укрепване на европейската енергийна сигурност, така и важните за южното европейско направление проекти в газовата сфера.

Инициативата България да организира Среща на върха под надслов "ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА ЕВРОПА. СИГУРНОСТ И ПАРТНЬОРСТВО" произтича от засиления енергиен диалог през последните две години между президента на Републиката Георги Първанов и държавните глави на страни в района на Каспийско море и Централна Азия.

Разговорите показаха, че партньорството между ключови производители, транзитни държави и потребители трябва да бъде стимулирано от съдържателен диалог на най-високо равнище с участието на всички заинтересовани страни.