Популярният iPhone на Apple е използван най-често като персонално устройство за лична употреба, за разлика от конкурентните смартфони, които са предпочитани за служебни ангажименти, сочи проучване на Compete.
73% от анкетираните притежатели на iPhone го ползват за лични цели. В същото време 59% от потребителите на BlackBerry, Symbian и Windows Mobile базирани устройства преди всичко работят с тях.
Един от основните фактори за имиджа на iPhone като продукт за лична употреба е големият набор от качествени приложения за смартфона, докато при конкурентите се набляга на електронната поща и календара.
Наличието на повече приложения стимулира покупателната активност и привързва потребителите към iPhone. Apple се радва на широка и лоялна аудитория на своя App Store.
Големите играчи на пазара за смартфони се опитват да приложат същия модел. BlackBerry продава чрез App World, Nokia има Ovi Store, а Micorosft - Windows Marketplace for Mobile. Засега обаче никой от тях не е достигнал популярността на епълския онлай магазин.