Земеделските стопани, които ще кандидатстват за подпомагане по линия на преките плащания на площ могат да го направят в областните и общински служби по земеделие.
Те ще работят от 8.00 до 20.00 часа всеки ден, включително в почивните дни и на националните празници, съобщават от министерството на земеделието и храните.
В срок до 15 май земеделските производители могат да подават заявления и до 31 май да правят корекции и допълнения без да губят част от полагащите им се плащания.