Община Ботевград обявява промяна на графика на дейностите по електронния прием на деца в общинските детски градини и детски ясли за новата учебна 2021/2022 г.


Електронната система за прием на децата, родени през 2018 г. и навършили 3 години, ще бъде отворена от месец юли (01.07.2021 г.), а не от месец юни. Промяната се налага във връзка с необходимост от оптимизация на някои от функционалностите на електронната системата за прием. 


Не се предвижда промяна в графика за прием в детските ясли. 


За повече информация посетете - https://dg.botevgrad.bg:1443/garden/article/21?reception=garden


С конкретните срокове по графика на дейностите можете да се запознаете на - 


https://dg.botevgrad.bg:1443/lv/documents/garden/botevgrad/Grafik_2021.pdf