Вчера в зала “Ботевград” се проведе обществено обсъждане на проекта за изграждане на регионално депо за депониране на неопасни битови отпадъци и въздействието му върху околната среда. По покана на общинското ръководство присъстваха четирима експерти в областта на екологията, изготвили докалада по оценка за въздействието върху околната среда. Те отговаряха на въпросите, зададени от жители на Ботевград, Трудовец и Скравена, които проявиха интерес към темата. Еколозите бяха категорични, че при проектиране на депото са използвани най-добрите екологосъобразни технологии в момента. Те казаха, че подобни техники ще се използват и при самата експлоатация на съоръжението.

“Съвременните депа за битови отпадъци се проектират така, че да не се допуска замърсяване на компонентите на околната среда: въздух, подземни и повърхностни води и др. Това са изисквания на Европейския съюз, които трябва да бъдат спазени, за да се финансира реализацията на подобен проект” – каза доц. д-р инж. Магдалинка Раденкова.

При проектиране на регионалното депо са спазени необходимите изисквания за отстояния от населените места. Съоръжението ще бъде разположено в близост до сегашното сметище на община Ботевград. Върху депото ще бъдат изградени две клетки за депониране на отпадъци. Всяка от тях ще има дренажна система за уловяне на  инфилтрираните води. Дъното на клетките ще бъде изолирано за опазавне на подземните води. За улавяне на образувалите се биогазове се предвижда изграждане на газоотвеждаща система. След установяване на наличните газови емисии, концетрацията и количеството им се преценява дали ще изгарят на факел или ще се пуснат свободно в атмосферата. По проект са предвидени три броя кладенци, които ще поемат отделящите се газове. Връзката между тях ще се осъществява поетапно със сибирателен газопровод. Към депото ще има система за мониторинг на повърностните води, за опазване на подземните води и въздуха. Около обекта ще бъде изградена охранителна ограда. В началото на депото ще има сгради и съоръжения, свръзани с неговата експлоатация. Отпадъците ще бъдат уплатнявани и запръстявани ежедневно – обясниха еколозите.

“С проекта на новото депото може да се запознае всеки гражданин. Той се намира при еколога на общината” – допълни кметът Георгиев. Градоначалникът заяви, че с изграждане на съоръжението община Ботевград ще реши проблема с боклуците за 80 години напред. Кметът бе категоричен, че няма да допусне София и други общини да използват депото, предназначено за Ботевград, Правец и Етрополе.

По време на дискусията бе разяснено, че по проекта за изграждане на регионалното депо се работи от 2001 год., а площадката, на която то ще бъде разположено, е определена в края на мандата на кмета Цветолюб Савов. В тази връзка Георги Георгиев  заяви, че ако сега трябва да направи ново предложение за място на депото, би се спрял на същия терен. “Направените проучвания сочат, че площадката е напълно подходяща за тази цел” – заяви градоначалникът. 

Казаното по време на общественото обсъждане не бе чуто от инициативния комитет от Трудовец, който организира подписка срещу изграждане на депото. Неговите членове напуснаха залата преди началото на дискусията. Това стана, след като един от тях прочете декларация, в която се поставят искания за организиране на ново общоселско събрание в Трудовец, но във време и час, които са удобни за жителите на селото и собствениците на вилни имоти.