Община Ботевград
На 25.05.2009 г. /9.30-14.00 ч./- с. Гурково
На 26.05.2009 г. /9.30-16.30 ч./- с.Трудовец - в.з.Лозята
На 27.05.2009 г. /9.30-16.30 ч./- с.Рашково - мах.Белчово, мах.Равна, мах.Габровница
На 28.05.2009 г. /9.30-12.00 ч./- гр. Ботевград - ул."Славейков", ул. "Батенберг"
На 28.05.2009 г. /13.00-16.00 ч./- гр. Ботевград - ж.к.Саранск, бл. 7, вх.Б
На 29.05.2009 г. /9.30-16.00 ч./- с. Скравена
На 30.05.2009 г. /9.30-16.00 ч./- с.Радотина

Община Правец
На 25.05.2009 г. /9.30-17.00 ч./- с. Правешка лъкавица
На 26 и 27.05.2009 г. /9.30-17.00 ч./- гр. Правец
На 26 и 27.05.2009 г. /9.30-17.00 ч./- с. Джурово
На 29 и 30.05.2009 г. /9.30-17.00 ч./- с. Равнище
На 28.05.2009 г. /9.30-17.00 ч./- с.Равнище

Община Етрополе
На 27.05.2009 г. /9.30-16.00 ч./- с. Брусен
На 28.05.2009 г. /10.00-12.00 ч./- с. Бойковец