Възможно ли е да се произвежда електричество от тиня?, пита bTV.

Млади учени постигнаха мощност равна на 2 батерии от 1,5 волта с помощта на инсталация от няколко кани и речна кал. На изложба за млади таланти в областта на науката бяха представени проекти за производство на чиста енергия.

Биляна Рекарска е на 19 години, първи курс в Югозападния университет в Благоевград. Мечтае да се занимава с електрохимия. Тя е един от авторите на проект за създаване на електричество от тиня.

"Ние сме разработили прототип на седиментен горивен елемент. Една батерия се прави като на дъното на съда се слага утайка от воден басейн, в нашия случай от река. Това е графитеният електрод, който служи за катод. А вътре какво има? Пясък, кал от речно дъно и вода е налята", обяснява момичето. 

Каква е мощността на една такава батерия? "Биогоривните елементи, като цяло, образуват малка плътност на ток. За сега можем да захраним само малки консуматори - светодиоди, калкулатори."

Чистото производство на енергия е целта и на трима единадесетокласници от Бургас, които са създали соларна поливна система.

"Тази система е енергонезависима. Двата фотоволтаични панела са на рамка, която се движи и следят движението на слънцето, което увеличава коефициента на полезното действие на цялата система.

Изчислихме приблизително, че цената на този проект е 300 лева, като дори водата ти е безплатна, защото се взема от подпочвени води, кладенци, реки. Този панел може да захрани помпа, която да полее пет до десет декара."