Главна дирекция “Охранителна полиция” / ГД “ОП”/ е взела всички необходими мерки за охраната на изборния ден и изборните секции, както и на целия съпътстващ изборите процес, обяви на брифинг днес директорът на ГД “ОП” комисар Милчо Енев. До момента в главната дирекция не е постъпвала информация за груби нарушения на обществения ред, свързани с предизборната агитация. Констатирани са нарушения, които не влияят като цяло на изборния процес, напр. лепене на агитационни материали на места, които не са определени за това, както и някои случаи на счупени стъкла на предизборни щабове на политически сили. По сигналите за купуване и продаване на изборни гласове работи Главна дирекция “Криминална полиция” и структурите й по места, както и Държавната агенция “Национална сигурност”, уточни комисар Енев. Той заяви, че целият състав на МВР е ангажиран пряко или косвено с обществения ред и сигурността в изборния ден. В страната има 11 659 секции и около 15 000 полицаи ще извършват пряко охраната им.

Комисар Енев призова чрез медиите всички граждани в изборния ден и непосредствено преди изборите да се спазват закона, особено в частта за агитацията. Той припомни също, че е забранено влизането с оръжие в избирателните секции. Единствено полицейски служители имат право да влизат в тях с оръжие и то само след санкция от председателя на секционната избирателна комисия.

От ГД “Охранителна полиция” апелират към гражданите за активно съдействие и подаване на сигнали за всички закононарушения на реда по време на изборния процес на познатите телефони 166, 112, както и във всички поделения на МВР. Всеки един случай ще бъде проверяван.
С цел по-доброто обезпечаване сигурността на гражданите и обществения ред през изборния ден са направени предварителни срещи с представители на асоциациите на охранителните фирми в страната, на РИОКОЗ и Гражданска защита.

През изтеклата седмица и до края на днешния ден са ускорени всички услуги по издаване на лични карти в случаите, когато личните документи са изгубени, откраднати, унищожени или повредени. В събота и в деня на изборите ще бъдат издавани удостоверения за изгубен, откраднат, унищожен или повреден документ за самоличност – лична карта /или зелен паспорт за родените преди 31 декември 1931 година/, като гражданите до 15 часа могат да подават молби за издаване на удостоверение във всички РПУ и Областни дирекции на МВР, а от 15 до 17 часа – само в областните дирекции на МВР и РПУ на СДВР. Удостоверенията важат само до края на изборния ден, съобщават от Пресцентъра на МВР.