Днес е Черешова задушница.

Тя се отбелязва в събота преди Петдесетница.

На днешния ден душите на всички покойници, които са били на свобода след Велики четвъртък, се прибират, а ние, живите, се молим за душите им, посещаваме гробовете им и ги прекадяваме и преливаме с вода и червено вино.

Приготвят се жито, хляб, вино, плодове и други храни, които се раздават.

Сред плодовете са и първите череши, от които води името си панихидата.

Според библейското предание на петдесетия ден след Пасха в Йерусалим било пълно с поклонници, дошли за големия юдейски празник, посветен на Божието законодателство на планината Синай.

Дванадесетте Христови апостоли и Божията Майка били събрани на молитва в къщата, където преди 50 дни вечеряли пред Пасха заедно с Христос.

Внезапно се чул шум, сякаш задухал силен вятър, а над главата над всеки от молещите се явили пламъци, приличащи на огнени езици.

Апостолите се изпълнили със Светия Дух и започнали да славят Бога на всички езици, които дотогава не знаели.

Така се изпълнили думите на Йоан Кръстител, който говорел на хората: "Аз ви кръщавам с вода за покаяние; но Оня, Който иде подире ми, е по-силен от мене; аз не съм достоен да Му понеса обущата; Той ще ви кръсти със Светия Дух и с огън."

Пламъците били видимият знак за въздействието на Светия Дух върху Христовите ученици, на които била дадена силата да проповядват Христовото учение на всички народи.

Така били поставени основите на Църквата, затова и празникът Петдесетница се смята за неин рожден ден.