Изборният ден в Етрополска община започна в 6:00 часа сутринта и протича при спокойна обстановка.
Няма сигнали за нарушения.
Към 12:30 на обяд 18,5 % са упражнили правото си на глас.