Спокойно протича гласуването в 15 и 19 секция в ОУ “Васил Левски”, показа наша проверка. В първата до момента са гласували 185 човека от 1652 имащи право на вот. Във втората гласовете са 158, а списъкът включва 906 избиратели.
В двете секции гласуват предимно живеещите в ромския квартал на града.