“Гачо Гачев постави началото на новата детска градина, на новото училище, на плувния комплекс, на новата църква, на хиляди метри канализация, водопровод и други обекти в общината. За неговия цялостен трудов живот и по повод 60-годишния му юбилей, предлагам Гачо Гачов да бъде удостоен със званието “Заслужил гражданин на Ботевград” – това заяви Георги Георгиев от трибуната на общинския съвет. Последваха благопожелания от страна на местните депутати. “Да поработи повече по чистота на водата” – пожела Антон Стоянов. “Гачо Гачев е изключителен човек и добър съсед” – каза Цеца Христова.
Против предложението на кмета гласуваха двама съветници, а един се въздържа. Заедно със званието, Гачев получи цветя от името на ОбС и общинската администрация. “Не приемам наградата лично за себе си, а за целия екип на ВиК “Бебреш” – каза в заключение юбилярът.