Бизнесменът Стефан Милушев, който преди години издържаше футболния клуб Марек отхвърли за пореден път възможността да се завърне, като президент на отбора. Според него това, че неговото име продължава да се свързва с възможността да издържа отбора се дължи на това, че част от хората в Дупница искат това.

"Към тази дата имам само желание да поема Марек отново, но не разполагам с никакъв процент възможност за това. Предвид пасивите, които са натрупани в дружество като футболен клуб Марек невиждам нормален човек, който би купил акциите от Йордан Андреев, тъй като все пак говорим за бизнес. Така, че вече съм песимист и за това дали общината също ще успее да се справи с това предизвикателство", коментира Милушев, който засега продължава да не бъде обвързан с никой от футболните отбори в страната.