Приключи изпитателния срок за новия пакет от програми на Етрополската кабелна телевизия.
Пакетът включва 74 програми, като от 1 септември се увеличават на 100. Досегашните програми не се изключват и могат да се гледат по същия ред както до сега. Новаият пакет действа като самостоятелна единица и програмите в него могат да се гледат без досегашните. Двата пакета-досегашният и новият ще работят независимо един от друг. 
За инсталирането на новия пакет се заплаща само инсталационна такса от 30 лева. Самото цифрово устройство е безплатно и се монтира към домашния телевизор от техник на телевизията, като се подписва двегодишен договор за ползване.
Месечната такса се увеличава само с 3 лева към досегашната от 14 лева.
Подробностите могат да се уточняват в кабелната телевизия на телефони 6-35-97 или 6-75-97.