От днес започва новия конкурс за ученици: „140 години Свобода. Героите и събитията от моя роден край“, организиран от Елаците-Мед АД и Геотехмин ООД


Преди известно време съобщихме, че от Елаците-Мед АД и Геотехмин ООД подемат инициативата за организирането на нов конкурс за ученици: „140 години Свобода. Героите и събитията от моя роден край“.
Началният старт беше даден днес в четири последователни срещи с учениците от ПГ „Тодор Пеев”, СУ „Христо Ясенов” – среден и торен курс, ОУ „Христо Ботев” – гр. Етрополе. От името на инициаторите Диана Марини припомни отново условията на конкурса.
Срещите са съвместна инициатива заедно с РК „Традиция” и Историческия музей. В тематична презентация на Историческия музей е представено участието на населението от Етрополе и общината в Освобождението от турско робство.
 
В следващите редове качваме избрани моменти от презентацията:
140 години са изминали от дните, когато България записва светла страница в славната епопея на Руско - турската война 1877-1878 г.
Освобождението е резултат на многовековните борби на българите - от хайдушките чети, тайните комитети на Левски, през Априлското въстание 1876 г. до победния ход на Руско-турската война 1877 - 1878 г.
Двама етрополци участват в четата на Панайот Хитов: Христо Цуцурата и Христо Бръмбаров.
В четата на Стефан Караджа и Хаджи Димитър участват етрополците Симеон Арнаудов, Кръстю Цуцурата и Павел Грънчаров.
Симеон Кръстев Арнаудов е род. 1846 г. Заминава за Влашко, където е търговец. Записва се доброволец в четата на ХаджиДимитър и Стефан Караджа. Убит е в сражението при Дълги дол на 08-10.07.1878 г.
 По българските земи Васил Левски създава мрежа от тайни комитети, чиято цел е да подготвят общобългарска революция за извоюване свободата на българския народ. През 1872 г. в Етрополе се учредява ТРК в дома на етрополеца Тодор Пеев - учител, революционер, книжовник, съратник на Левски и Ботев.
Тодор Пеев участва в подготовката на Априлското въстание и подпомага изпращането на четата на Христо Ботев.
В четата на Христо Ботев участват трима етрополци: Христо Бръмбаров, Христо Клинтов и Христо Моцов.
На 12 април 1877 г. Русия обявява война на Турция. Залповете на Освободителната война ехтят и край Етрополе. Тежки са сраженията край Етрополския манастир, Острома и Здравеца.
След тридневни боеве на 24-ти ноември 1877 г. руските части на Преображенски, Псковски и Великолуцки полкове, начело с ген. Дандевил, победоносно влизат в
Етрополе.
На помощ на руската войска в Етрополския балкан се явява водачът на българска чета Георги Антонов Сюраджиев.
С много усилия, почти на ръце, четниците изтеглят 4 оръдия по стръмната пътека до билото на връх “Здравеца”, откъдето започва артилерийска стрелба срещу турските позиции около Етрополе.
Победният ход на руските войски трябва да продължи през Етрополския Балкан, да се разгромят турските позиции по старопланинските върхове.
След двудневни боеве на 30.XI.1877 г. руските воини превземат турските позиции на Въртежката, Шиндарника и Ялдъз табия. На 23.XII.1877 г. ген. Гурко издава Заповед за преминаването на Западния отряд през Стара планина. Два дни по-късно, руските войски под командването на ген. Дандевил тръгват към заснежения връх Баба.
Над 1300 етрополци, организирани от Георги Цариградски, се включват в зимния  поход през Етрополския балкан. 
През нощта на 26 срещу 29.XII.1877 г. в Балкана се развихря силна снежна буря.
В резултат на бурята от строя излизат 641 човека, а 4 оръдия са засипани в снега. Зимните виелици не могат да спрат човешко то мъжество и воля, българи и руси остават завинаги в снежните преспи на връх Баба.
Със зимното преминаване на Стара планина приключва един славен етап от Руско - турската война 1877-1878 г. Това е третият връх в историята на войната след Шипка и Плевен.
Най-ярката изява на Българското национално освободително движение по време на Руско-турската война от 1877 - 1878 г. е сформирането и действията на Българското опълчение.
Четиридесет и двама етрополци се записват доброволци в редовете на Българското опълчение и дават своя принос за Освобождението на България.
Сред тях са Михаил и Лука Боцови, Христо Клинтов, Иван Боцов Диров, Павел Дормишев, Михаил Даскалов, Цено Бетолов, Тодор Мирчев, Саво Вълков, Лазар Писковски и др.”


След презентацията участници от РК „Традиция” демонстрираха пред учениците униформи и оръжие от различните етапи на дългогодишната борба на народа ни за Освобождение:
- Стоян Пантев – от хайдушките чети
- Иван Кринчев – четническото движение
- Марин Хр. Кубетски – опълчението
- Иван Пантев – типична лятна руска униформа и оръжие


Иван Кринчев разказа историята на своя дядо, загинал на връх Баба и на руската пушка "Крънка", оставена на семейството му от ранен руски войник, в знак на благодарност към своите лечители.


Любопитството на учениците беше наистина впечатляващо, защото не бяха малко онези, които искаха да пипнат оръжието и да се снимат с представителите на РК „Традиция”. В ПК „Тодор Пеев” дори си направиха обща снимка за спомен. В останалите училища снимките бяха индивидуални или на малки групи.