През август изтича лиценза на ренгеневото отделение на МБАЛ-Ботевград. В тази връзка ръководството на болницата и на отделението е подготвило необходимата документация, с която ще кандидатства за нов лиценз пред Държавната комисия по ядрена енергетика.

“Документацията е обемна. Подготвихме я от рано, защото е изключително важно Рентгена в МБАЛ да получи акредитация. В противен случай ще бъде блокирана работата на лечебното заведение” – каза д-р Георгиева – началник на Рентгеново отделение. Тя съобщи, че днес в отделението е монитарана нова апаратура, която отчита индивидуалната доза облъчване на пациентите и персонала при извършване на рентгенови изследвания. Парите за инвестицията са осигурени от собствени средства на болницата. Внедряването на апаратурата е съобразено с изискванията на Европейския съюз в областта на медицинските услуги.