През 2010 година Брутният вътрешен продукт на България ще намалее с 3 процента, сочи изследване на УниКредит Груп за Централна и Източна Европа, цитирано БТА и БНР.

Според същия анализ тази година България ще отбележи 6 процента спад на БВП.

След значителния спад в икономическата активност през тази година в страните от Централна и Източна Европа, икономистите на УниКредит Груп предричат плавно възстановяване на икономическия ръст в региона от 1.1 на сто през 2010 г., което според тях е позитивен сигнал, но все още далеч под потенциала на ЦИЕ.

В анализа има ясно разделение на страните от региона и според експертите държавите от Централна Европа и Турция са по-добре подготвени за възстановяване на икономиките си. Финансовите пазари в ЦИЕ вече са излезли от състоянието си на липса на ликвидност и за повечето банки с чуждестранна собственост ликвидността вече не е проблем, пише в анализа.

В момента основните ограничения пред банковия сектор на ЦИЕ са качеството на кредитите и управлението на риска, смятат експерти.