В близките дни започва т.нар постоянно наблюдение от инспектори на НАП в борсите за продажба на селскостопанска продукция. Това е подход, при който данъчен служител се легитимира и присъства в търговския обект през целия работен ден в продължение на дни или седмици. Досегашната практика на НАП показва, че в дните на наблюдение оборотите на търговците се увеличават от пет до сто пъти. Продължителното наблюдение дава право на НАП да докаже по време на ревизия, че отчетените в присъствието на инспектор обороти са реални и да се поиска плащането на данъци за укрити обороти в миналото.