Изтичане от автоцистерна на газ - въглероден двуокис, е установено на пътя край Русе за София в местността Индийска колиба, съобщиха от полицията.

Автомобилът е 14-тонен. Кранът на цистерната е повреден, газът изтича и не може да бъде спрян. Цистерната е изтеглена в специализирана база за разтоварване. Преди това пътят не е бил затворен от полицията. Не е създадена опасност за преминаващи превозни средства и хора,

Това е втора авария с автоцистерна, която мобилизира екипите на полицията, противопожарната служба и Гражданска защита в Русе. Тази сутрин районът на Дунав

мост в Русе бе блокиран от полицията поради опасност от взрив при изтичане на газ пропан-бутан от автоцистерна, пътуваща от Букурещ. Аварията бе отстранена успешно.