От 1 октомври 2009 г. всяка бензиностанция в България трябва да подава ежедневен отчет за продажбите на течни горива в НАП. Новото изискване е заложено с промяната на Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти, подписана от министъра на финансите Симеон Дянков днес.
Задължението е за всички бензиностанции, независимо от големината и местоположението им. На търговците на горива са дадени 2 възможности – да изпращат данните за продажбите в НАП по електронна поща или директно в специално създаден за целта софтуер в интернет-страницата на НАП www.nap.bg. За да се гарантира сигурността на информацията, от търговците на горива се изисква да подават данните в НАП най-късно до края на следващия ден, подписани с електронен подпис.
Вместо хартиени контролни ленти на касовите апарати големите търговски вериги в България ще могат да използват контролни ленти на електронен носител (КЛЕН), е записано още в измененията на наредбата. Досега големите търговски вериги бяха длъжни да съхраняват контролните ленти за всички продажби на хартия. Това за обектите, в които месечно се извършват стотици хиляди продажби означаваше да пазят огромни количества хартия и създаваше ненужни административни пречки. След промените, вместо на хартия, контролните ленти ще се съхраняват на енергонезависим електронен носител. Търговците ще са длъжни при проверка от НАП да осигурят възможност контролната лента да бъде отпечатана, но не и да съхраняват всички контролни ленти.