Готов е пакетът от мерки за подобряването на качеството и условията за обучението и провеждането на изпитите на кандидат водачите на МПС, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Предложенията са подготвени от работна група, назначена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков. В нея взеха участие и представители на браншовите организации.

Целта на тези мерки е силно да се ограничат предпоставките за корупционни практики при придобиването на правоспособност за управление на МПС.

Част от предложенията са свързани с новата организация за провеждането на теоретичните изпити като въвеждането на принципа на анонимен изпит, провеждането на теоретичните изпити на компютър и въвеждане на повече от един верен отговор на въпросите от изпитните тестове.

Друга част от мерките са свързани с новата организация за провеждането на практически изпити, като например отпада изискването председателите на изпитните комисии да притежават преподавателска правоспособност и 5-годишен стаж, като преподаватели по управление. По този начин се разширява възможността за подбор на качествени кадри. Такава е практиката в 33 европейски държави, като само в България и Ирландия има подобни изисквания.

Предложени са и мерки за повишаване на ефективността на контролната дейност върху обучението и изпита, като например оборудване на учебните автомобили да се оборудват с технически средства за контрол на обучението и провеждането на изпита.