Разговорът ни със застрахователния агент в ДЗИ Цонка Крачунова беше предизвикан от въпроса „Влияе ли кризата на застрахователното дело в България.”
Кризата влияе във всички области на живота ни, в т.ч и в застрахователното дело, беше нейният отговор. Спрямо миналата година наистина има спад в застраховането, но по-лошото е, че 95 % от имуществото в страната не е застраховано. Българинът все още няма застрахователна култура, пък и не е мотивиран да застрахова своето имущество. Когато ни дойде белята до главата, чак тогава се сещаме, че сме могли да получим обезщетение, но ако е направена предварителна застраховка.
Застраховането е инвестиция в бъдещето.
Специално в ДЗИ кризата не играе някаква съществена роля, защото белгийската застрахователна фирма, която е закупила нашия застраховател, е подпомогната от тяхната държава.
Застрахователните вноски в нашата страна са съобразени със стандарта на българите и са по джоба на всеки. Например за 100 кв.м имущество вноската е 30-40 лева и покрива щетите при пожар, наводнение, мълния и токов удар.
И, за да засили интереса на гражданите ни към застраховане на своето имущество ДЗИ разполага с т.н. застрахователен БОНУС-при застраховане на имуществото си в рамките на септември и октомври т.г. за 12 месеца, се плаща застрахователна вноска за 10 месеца.
В ДЗИ извършват и други застрахователни операции, гражданска отговорност с каско+, застраховка живот със спестовен влог, застраховка при всички видове злополуки, покриване на медицински разходи при пътуване в страните от Европейския съюз и т.н.
Още много неща разказа тя за дейността на ДЗИ, които могат да се научат лично от нея. И вярвам, че ще бъде от полза.
А тези, които биха ме обвинили в правене на реклама, по-добре да научат тези неща сега, а не като им дойде белятадо главата, да роптаят, че никой не е писал никъде за застраховане на имуществото.