На закрито заседание се очаква парламентът да разгледа доклада за дейността на Държавната комисия по сигурността на информацията, за цялостната й работа за защита на класифицираната информация през миналата година.

В програмата на депутатите е обсъждането на първо четене на промени в закона за гражданското въздухоплаване, закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на страната ни, както и в закона за железопътния транспорт.