Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
67 новини с етикет: обсъждане

На 25.10.2023 г. (сряда) от 17:30 ч. в зала „Ботевград“, в сградата на Общинска администрация, ще се проведе публично обсъждане на анализа за потребности от социални услуги и предложението за национална карта на социалните услуги. Заинтересованите лица могат да се запознаят с..

Обсъждането ще се проведе на 28.08.2023 година /понеделник/ от 17.00 часа в зала Ботевград , находяща се на пл. “Освобождение“ № 13. Общината кани  гражданите, кметовете на кметства, кметските наместници, общински съветници, ръководители на второстепенни разпоредители с бюджет,..

На 05.07.2023 г. (сряда) от 17:00 ч. в зала „Ботевград“ ще се проведе обществено обсъждане на проекта за изменение на подробния устройствен план на територията на ЖК „ЮГ“ (бивш двор на „ТКЗС“). С графичната част на проекта можете да се запознаете ТУК На..

В зала „Ботевград“ днес се състоя обсъждане на новия проект за изменение на подробния устройствен план на територията на ЖК „ЮГ“ (бивш двор на ТКЗС). Новото разпределение на имотите в квартала е направено от държавната фирма „Национален център за териториално..

На 16.05.2023 г. (вторник) от 17:00 ч. в зала „Ботевград“ е насрочено предварително обсъждане на решение на проект за изменение на подробния устройствен план на територията на ЖК „ЮГ“ (бивш двор на ТКЗС). Основно обсъждането е насочено към собствениците на имоти в тази..

На 15.03.2023 г. (сряда) от 17:00 ч. в зала „Ботевград“ в сградата на Общинска администрация – Ботевград, ще се проведе публично обсъждане на анализа за потребности от социални услуги и предложението за планиране на социални услуги на общинско и областно ниво. Заинтересованите..

Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува проект на Насоки за кандидатстване по процедурата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I на многофамилните жилищни сгради, с изменен срок за подаване на предложения за изпълнение на инвестициите за..

В изпълнение на разпоредбите на чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси, е насрочено публично обсъждане на проектобюджета на Община Ботевград за 2022 г. То ще се проведе на 30.03.2022 година (сряда) от 17:00 часа в зала “Ботевград” при стриктно спазване на противоепидемичните..

Община Ботевград ще насрочи второ обсъждане, присъствено, на идейния проект за благоустрояване на ЖК „Васил Левски“ /нова част/. То ще се проведе в зала „Ботевград“ на общинската администрация. Часът ще бъде съобщен допълнително. Това каза на днешния брифинг с местните медии..

Община Ботевград е изготвила проект на План за интегрирано развитие на Община Ботевград за периода 2021-2027 г. Той е публикуван на интернет страницата на общината за публично обсъждане в срок от 24.02.2022 г. до 14.03.2022 г. Мнения и предложения за промени и допълнения на проекта на ПИРО..

« предишна123456следваща »