На 17 септември в спортна зала „Стоян Николов” беше отчетно-изборното събрание на Волейболен клуб „Етрополе”.
В предложения на събранието дневен ред включваше 6 точки. Делегатите изслушаха отчетите за дейността на Клуба и на Контролния съвет през отчитания период.
Събранието прие  аргументите за отвода за повторното избиране на Росица Христова за председател на Клуба и по нейно предложение избра за председател Александър Илиев Михов. Тя остава в Управителния съвет. Контролният свет ще се ръководи от Асен Георгиев.
Решение на събранието е Клубът и за в бъдеще да вземе участие във всички държавни първенства на БФВ с десет представителни отбора.
Ще продължи провеждането на традиционните за Етрополе и провеждани като съвместна инициатива с Общината турнири „Асен Борисов”, „Освобождение” и „Турнир на поколенията”.
Както и в националните волейболни турнири „Иван Николов” в София, „Видинска пролет”, „За наградите на Община Враца” и „Черно море” в гр. Царево.
Основен приоритет на Клуба остава работата с подрастващите поколения в създадените вече детски отбори по волейбол.
Снимката е от архива на сайта