Цените за тернимиране на разговорите между мобилните оператори и за мобилни и фиксирани телефонни връзки на едро от 1 юли 2010 г. ще паднат до средноевропейските. Това каза председателят на Комисията за регулиране на съобщенията Веселин Божков. В пиковите часове цената за терминиране в момента е 23 ст., а в непиковите – 17 ст. През юли 2010 г. цените трябва да станат 13 ст. за натоварените часове и 11 ст. за ненатоварените, което е 6 евроцента - средноевропейските цени за терминиране на разговорите. Така цените на дребно също могат да паднат с 20 %, предполага Божков. КРС не може да се намесва в регулирането на цените на дребно, подчерта той.
Освен това КРС е предложила при смяна на оператора, потребителите да бъдат обслужвани само на едно гише при запазване на номера си, а не какво досега, когато клиентите трябва да ходят за удостоверения и при двата оператора, за да сменят компанията. Тази услуга ще се предлага от 1 март 2010 г.
Според Веселин Божков операторите правят всичко възможно да блокират процеса преносимост на номера и затова КРС ще бъде медиатор в този процес.
Само в България има звуков сигнал при пренесен номер от един оператор към друг, обясни той. Продължителността на звуковото съобщение на един от операторите е 25 секунди.
По молба на КРС, то е било намалено на 10 секунди. От 1 август е трябвало да се въведе единен звуков сигнал, защото хората се плашат от тях.
.Досега от 1 април 2008 г. общо пренесените мобилни номера от един оператор към друг са 43 000, а пренесените фиксирани – 1300.