Правителството одобри промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС) и в Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски, съобщиха от правителствения пресцентър. Измененията са във връзка с влезлите в сила промени в Кодекса за социално осигуряване, направени със Закона за здравето, и Закона за отбраната и въоръжените сили.

С измененията в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж се регламентират сроковете за издаване на разпореждания за отпускане на инвалидна пенсия, когато има обжалвани решения за медицинска експертиза. До 1 юли т. г. при обжалване на решението на ТЕЛК или НЕЛК се препятстваше издаването на разпореждане за отпускане на инвалидна пенсия. Поради това, в случаи на обжалване на решенията на органите на медицинската експертиза, на лицата не се отпускаха пенсии за инвалидност. С изменения в Кодекса за социално осигуряване, направено със Закона за здравето, при обжалване на медицинска експертиза на лицата се изплаща пенсия за инвалидност в размер на социалната пенсия за старост от датата на придобиване на правото. След влизането в сила на решението на НЕЛК или на съдебното решение, пенсията се определя в действителен размер от датата на придобиване на правото, ако на лицето е определен процент трайно намалена работоспособност 50 или над 50 на сто.
С друга промяна, в случаите на обжалване отпада изискването за представяне на медицинска документация от лицата, които подават заявление за отпускане на пенсия за инвалидност. В този случай пенсията се отпуска в размера на социалната пенсия за старост и ще се преценява само правото на лицето за отпускане на пенсията за инвалидност.

За защита на интересите на децата се дава право на техни роднини или близки, приемно семейство или специализирани институции, в които децата са настанени, да подават документи за отпускане на пенсиите им вместо техните родители, както и да ги получават.
Други изменения в НПОС се урежда начинът за превръщане на осигурителния стаж на военнослужещите, участници в операции и мисии извън територията на страната, съобразно степента на риска. Промените в НПОС предвиждат още възможност документи за пенсиониране да се подават както по постоянен, така и по настоящ адрес. До момента документи за пенсия се подаваха само по постоянен адрес.

Във връзка с новия Закон за отбраната и въоръжените сили са и промените в наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски. Приема се принципът осигурителни вноски да се дължат само за доходи, имащи характер на трудово възнаграждение или друг доход от трудова дейност, като изрично се изключват обезщетенията и други суми, плащани по отделни закони без характер на трудово възнаграждение.
Променен е и начинът на формиране на окончателния размер на осигурителния доход при едноличните търговци, който ще влезе в сила от 1 януари 2010 г., предаде Агенция "Фокус"