Към момента родителите плащат 50 на сто от таксата за детски градини и ясли на децата си, а другата половина е за сметка на общината. Кметът Георгиев предлага нов проект за решение, според който общината ще покрива 25% от месечната такса за посещение на детско заведение. Нейният размер е 47 лв.
Предложението е част от заложените за изпълнение антикризисни мерки за стабилизиране финансовото състояние на общината. 

Проектът за решение ще бъде внесен за гласуване в Общинския съвет.