Точно в 14 часа стартира кампанията на ЕКОПАК за раздаване на безплатни контейнери за разделно събиране на отпадъци у дома. Интерес към инициативата има, видя наш репортер. Малко след започването й пред шатрата на ЕКОПАК в центъра на Ботевград се изви опашка от граждани, желаещи да се снабдят със съд за разделно събиране. Домашният контейнер има три секции - за стъкло, хартия и пластмаса. Компактен е, за да не заема голямо пространство.
Съд за сортиране на отпадъци се получава срещу листовка с попълнени лични данни, обясниха представителите на ЕКОПАК.