Насилието, основано на пола, е най-разпространената и "мълчалива" форма на насилие, смята Антония Първанова, координатор на Групата на Алианса на либералите и демократите за Европа в Комисията по правата на жените и равенството между половете.

Първанова говори за ролята на Европейския съюз в борбата с насилието срещу жени и трафика на хора пред форума "Проблемите на съвременната жена" днес във Велико Търново, съобщиха от пресцентъра на НДСВ. Форумът е под патронажа на контеса Естер де Помери и на проф. Пламен Легкоступ, ректор на Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий".

Според Първанова при случаите на насилие, което е срещу противоположния пол, самите жертви често смятат, че вината за подобно отношение се корени в тях, а и много държави дори не приемат насилието срещу жени като сериозно престъпление. Тя е определила това като "мълчалива" форма на насилие. В 95 процента от случаите извършителят е мъж и въпреки това проблемът продължава да се схваща като "женски проблем", смята Първанова.

Тя е отбелязала, че трафикът на жени за сексуални и други цели също е форма на насилие и за пресичането му са необходими международно сътрудничество и координация на европейско ниво.