Общинска служба по земеделие – Ботевград съобщава на всички земеделски стопани, отглеждащи овце и кози-майки , че работна група от МЗХ обсъди възможностите за конкретното прилагане на държавна помощ в животновъдството през първите седмици на месец февруари 2010 година. Необходимо е стопаните да подготвят документите си навреме и преди стартиране на приема, който ще бъде обявен точно след заседание на ДФ"Земеделие".  Комплектът документи включва:

1. Типово заявление до ОД на ДФЗ;
2. Актуална регистрация или пререгистрация като земеделски производител от ОД „Земеделие" за 2010 година;
3. Актуална справка от РВМЦ за броя на животните, заверена от официалния ветеринарен лекар;
4. Актуален документ от НАП, за текущо състояние на задълженията на заявителя на помощта, издаден най-рано през месеца, предхождащ момента на кандидатстването.

 Повече информация по изброените документи може да получите в ОСЗ – Ботевград.