Около 7000 българи умират годишно заради медицински грешки.

Това оповести Мина Попова от Министерството на здравеопазването на парламентарна дискусия за болничната помощ, цитирана от БНР.

Тя представи данни от изследване на Световната банка, проведено през 2008 г. Според него в България 7 хиляди пациента умират годишно в резултат от медицински грешки.

Данните от друго проучване сочат, че 66% от българите се страхуват от допускане на медицински грешки, а 66% са загрижени за своята безопасност по време на болничното си лечение.

Доверие в денталната медицина имат 37% от анкетираните.

Доверието в лекарите имат 35% от запитаните, а в останалия медицински персонал - 33%.

Трето изследване в България от 2007 г. показва, че около 18 % от българите смятат, че са пострадали от неправилна диагноза, а 5% смятат, че са претърпели неправилно оперативно лечение.

Доклад от 2008 г. за страните от ЕС сочи, че при 7,5 - 16,7% от хоспитализациите на пациентите се стига до инциденти. При всеки трети от тези случаи се стига до смърт. Един на всеки 20 хоспитализирани страда от инфекции, свързани с медицинско обслужване.