75 продукта, в които се съдържат генномодифицирани организми, е открила за четири години Националната лаборатория за контрол на ГМО, съобщават от Министерство на здравеопазването. През периода 2004 - 2008 година са проверени 1128 проби за съдържание на генни модификации.

Според нормативната база на етикиране подлежат продуктите, в които има ГМО над 0,9%. Резултатите се оповестяват на сайта на РИОКОЗ - София град.

Във връзка с изявленията на Синята коалиция за контрола над храните с ГМО от министерството обясняват, че на сайта на ведомството е публикувана изчерпателна информация за ГМО и съдържанието им в храните.