След природното бедствие – т.н.. снеголом, което сполетя ботевградския дял на Стара планина преди около 20 дни, бяха изкоренени хиляди дървета.

Унищожената  дървесина над 50 000 кубически метра, но цифрата ще нараства, защото е направен оглед само на една малка част – 1200 хектара от цялата площ на лесничейството, която е 36 хиляди хектара – заяви директорът инж. Петър Пешев.

Той призовава всички стопани на частни гори да направят оглед на имотите си и да извозят падналите дървета. В противен случай има опасност да заболее цялата им гора, тъй като по падналите дървета се разиват гъби и вредители, които се пренасят и  на здравите.

“Служителите на Държавното лесничейство са готови да окажат методична помощ и съдействие на стопаните на части гори” - - заяви още инж. Пешев.