Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков повиши контрола над инспекторите от ДАИ.

От днес всички патрулни автомобили на ДАИ са оборудвани с камери за вътрешен контрол. За осъществяването на мониторинг и контрол е създадено и звено „Мониторинг и превенция на риска" в ИА „Автомобилна администрация", предаде КРОСС.

Новите мерки се въвеждат с цел предотвратяване на корупционните практики на пътя и повишаване на сигурността на инспекторите на Автомобилна администрация. С въвеждането на техническите средства ще се наблюдава и работния процес на инспекторския състав и ще се следи за изпълнението на служебните задължения.

Камерите са монтирани във всички патрулни автомобили на ДАИ. Автомобилите ще бъдат маркирани и със стикери, обозначаващи наличието на камери. Техническите устройства правят видеозапис едновременно на случващото се в автомобила и пред автомобила, както и звуков запис. Има възможност и за нощно снимане. В това устройство е вградена и GPS система, която позволява да бъде проследено движението на инспекторския автомобил и мястото на проверката.

След края на работния ден инспекторите ще бъдат задължени да архивират записите. При липса или при прекъсване на записа, при повреда на устройството или при други нередности служителите ще трябва писмено да дават обяснение. Софтуерът на камерата не позволява манипулация на записите. Устройството съхранява отделни файлове на всеки 3 минути. Това е вид защита при евентуално прекъсване на захранването в автомобила. При възникването на подобен проблем инспекторите трябва веднага да сигнализират в агенцията.

За осъществяването на мониторинг и контрол е създадено и звено "Мониторинг и превенция на риска" в ИА "Автомобилна администрация". Звеното е на пряко подчинение на изпълнителния директор на агенцията. Основните дейности са свързани с мониторинг и превенция на корупцията в агенцията. За осъществяването на мониторинг записите на работния процес на инспекторския състав, както и на изпитите на кандидат водачите на МПС ще бъдат следени от звеното. Другите задължения на контролния орган са свързани с проверки, възложени от изпълнителния директор или по постъпили жалби на граждани и организации. Звеното също така следи за постъпили сигнали за конфликт на интереси и други нарушения на служебните задължения.

Новите методи за вътрешен контрол на инспекторите на ДАИ са свързани с осъществяването на едни от основните ангажименти поети от новото ръководство - стабилизиране на автомобилния сектор, справяне със сивата икономика и корупционните практики.