Българският софтуер за управление на недвижима собственост и активи Facility Management Center може да бъде внедрен в най-високата сграда в света Бурж Дубай.

Преговори за това се водят с българската компания CenterMine, основен интегратор на разработения по нейна спесификация от Немечек България продукт. Интерес към решенията и продуктите, предлагани от CenterMine е проявен след представянето на Facility Management Center на специализираното ИТ изложение GITEX 2007 в Дубай този месец. Българският софтуерен продукт подобрява управлението на сгради и помага за оптимизиране на разходите за електро и топлоенергия, комуникации, комунални услуги, ремонтни дейности, хигиенизиране и др. Facility Management Center улеснява и отношенията между наематели и наемодатели, като автоматизира всички процеси от изготвянето на офертите през сключването на договорите до издаването на финансови документи. Той обединява разнородни данни и дава възможност за бързата им обработка, за изготвяне на точни анализи и прогнози, което съответно увеличава печалбите от дейността. „Според изследване на International Facility Management Association с внедряване на продукти като нашия експлоатационните разходи могат да бъдат намалени до 35%. Ето защо Facility Management Centre привлече сериозен интерес в Дубай, не само от страна на екипа на Бурж Дубай, но и от други големи строителни компании и предприемачи в региона”, обясни Горан Миланов, Изпълнителен директор на CenterMine и добави, че по отношение на въвеждането на електронните системи за управление на активи и собственост България дори изпреварва арабската държава