Жители на село Скравена се обърнаха към депутата от „Атака” Николай Пехливанов по повод незаконното разширяване на кариерата до селото. То е започнало през 2004 година, алармираха жители на Скравена. Фирмата, която експлоатира кариерата, е „Автомагистрали Хемус” АД. Грижи за рекултивирането на използваните терени и опазване на здравето на населението не са полагани, тревожат се обитателите на селото. Застрашени са природни и исторически обекти, а постройките в селото и селскостопанските насаждения са покрити с варовиков прах. Въздухът в района пък е замърсен от изпаренията на добиваните асфалтови смеси.

Концесията е за срок от 25 години, показа проверка от страна на Пехливанов. Проверката на пръв поглед не установява нередности, но това не успокоява разтревожените за здравето си жители на Скравена. Затова Николай Пехливанов отправя питане към МОСВ за това дали на обекта е правена оценка за въздействие на околната среда (ОВОС). Оказва се, че има издадено решение за такава оценка от 2001 година. На практика обаче рекултивация до момента не е извършена, тъй като е предвидено тя да е поетапна. Освободени площи за рекултивиране все още няма и не е ясно кога ще бъдат предприети практически мерки за опазване на здравето на жителите и околната среда в района. От МОСВ заявяват, че дейностите в района и работата на „Автомагистрали Хемус” АД ще бъдат под постоянния контрол на РИОСВ-София.

Преди месец Николай Пехливанов подаде сигнал до МОСВ за дейността на фирма „Барези” – Ботевград.. След извършената проверка РИОСВ наложи глоба от 3000 лева на фирмата заради неизпълнени предписания при производството на дървени въглища в района на язовир „Бебреш”.