По съобщение, качено на общинския сайт etropolebg.com, на 16.04.2010 год. представители на община Етрополе в състав: инж. Богомил Георгиев – Кмет на Общината, инж.Стефан Борисов – Заместник-кмет, инж. Марияна Петрова – Директор дирекция „УРТ” и общинските съветници инж.Радослав Стоянов, Линко Лилов и Христо Андреев са посетили Рудничен комплекс „Елаците”, за да се запознаят на място с действията, предприети от ръководството на „Елаците-мед” АД по пречистване на замърсените води, изтичащи от района на комплекса.
Те са посетили площадката на изградената пречиствателна станция за отпадни води в долината на р.Елашка, където са се запознали с технологията на пречистване.
Не е останала разгледана и площадката, на която се предвижда да се изгради следващата пречиствателна станция по технология на Японската компания „Mitsubishi” за пречистване на отпадни води.
В заседателната зала на Рудничния комплекс г-н Драгомир Драганов е запознал общинските представители с цялостната концепция за управление на  водите в района на комплекса с цел максимално ограничаване на достъпа на чисти води до района на Рудничния комплекс и максимално пречистване на замърсените води.
По текст от: etropolebg.com