Общинска фирма „ВиК Бебреш” ще управлява и стопанисва новоизградените пречиствателни станции за питейни води в Скравена, Гурково и Радотина. Това решиха общинските съветници на сесията миналия четвъртък. На въпрос на д-р Марияна Горгачева - как ще отрази прехвърлянето на финансовото състояние на дружеството и ще бъдат ли необходими допълнителни финансови средства за издръжката на пречиствателните съоръжения, управителят на ВиК Радослав Наков отговори, че ще се увеличат разходите за ток на дружеството. Охраната на трите обекта ще се осъществява със СОТ, като за целта фирмата ще бъде избрана чрез процедура по събиране, разглеждане и оценяване на три оферти, обясни Радослав Наков. Разходите за поддръжка и експлоатация на тези станции не са включени в бизнес плана на водното дружество за настоящата година. По негови думи те няма до ново увеличение на цената на питейната вода.