Общините бавно си подготвят проектите. Пречките са от най-разнообразен характер като започнете от различни административни процедури през отчуждаване на земи, което трябва да направят общините, за което е необходимо време и средства. Става въпрос за подготовка на самите проекти, така че да отговарят на нашите нови изисквания, за да са добри инвестиционни проекти. Смятаме, че до края на годината може би 8 от регионалните сдружения ще са напълно готови със своите проекти. Очаквам активно строителството на пречиствателни станции и депа да започне през следващата година. Тръжните процедури са доста, почти винаги тези процедури се обжалват. Това отговори министърът на околната среда и водите Нона Караджова на въпрос на Агенция “КРОСС”: “Как работите с общините по въпроса с отпадъците?”.