От Общинската служба по земеделие - Ботевград напомнят на всички земеделски стопани, че срокът за подаване на Общо заявление за подпомагане по схеми и мерки за земя и животни /говеда, овце и кози/ изтича на 15 май. На неспазилите определния срок ще бъдат налагани санкции.  
От регистрираните в кампания 2009 година земеделски стопани, обработващи земя и отглеждащи животни на територията на община Ботевград, заявления досега са подали 155 човека.
Общинска служба по Земеделие – Ботевград приканва местните земеделските стопани към активност.