РИОКОЗ – Софийска област уведомява, че за периода 19.04. – 25.04. 2010 г. държавните здравни инспектори от отдел “Контрол на нехранителни стоки и обекти“ са извършили 114 броя проверки на обекти в Софийска област, подлежащи на текущ здравен контрол.  Издадени са 3 акта /за нередовна лична здравна документация и за тютюнопушене в работното помещение/ и 19 бр. предписания. Направен е 1 оглед за регистрация на обект. Взети са 13 проби вода за текущ мониторинг.

За същия период държавните здравни инспектори от отдел  “Контрол на хранителни обекти и храни“ са осъществили 171 броя проверки на територията на Софийска област. Съставени са 7 акта. 3 от тях са за  липса на нередовна здравна документация в заведения за обществено хранене в Етрополе. 4 акта са съставени за тютюнопушене в закрити помещения в заведения за обществено хранене в Скравена, Ихтиман и Костенец.

На територията на Софийска област са издадени 6 предписания – 3 броя за текущи ремонти в магазини за хранителни стоки и заведения за обществено хранене и 3 броя във връзка с извършване на регистрация по Закона за храните. Извършени са 19 огледа за регистрация на обекти. Взети са 14 броя пробни храни и 9 смивове за лабораторен контрол.

През изминалия период на територията на Софийска област са регистрирани общо 58 случая на остри заразни заболявания срещу 72 случая за предходния.
Заболяванията се разпределят както следва:
Чревните инфекции - 6 сл. срещу  6 сл. за изминалата седмица.
Регистрирани са: 5 сл. на ентероколит – по 2 сл. от гр.Ботевград и гр.Костенец и 1 сл. от с.Габер; 1 сл. на вирусен хепатит  – от гр.Годеч.
Капкови инфекции – регистрирани са 52 сл. срещу 66 сл. за предходната седмица: 51 сл. на морбили – 15 сл. от  Самоковска община, 10 сл. от  Ихтиманска община, 5 сл. от Ботевградска община, по 3 сл. от Пирдопска и Костенска община, по 2 сл. от Елин Пелинска, Свогенска, Златишка и Годечка община и по 1 сл. от Правешка, Долна баня, Горна Малина, Костинбродска, Божуришка, Драгоманска и Сливнишка общини. Към 27 април на територията на община Ботевград са регистрирани абща 32 случая на морбили, а на цялата Софийска област - 998. Един случай на варицела е установен ов с.Алдомировци.

Не са регистрирани хранителни токсикоинфекции и епидемични взривове на територията на Софийска област.