Ден на отворените врати ще се проведе на 11 май 2010 г., вторник, в Министерството на земеделието и храните. Събитието ще се открие от министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов от 10:30 часа, в централното фоайе на МЗХ.
Ден на отворените врати се организира като част от проекта „Добро управление, ефективност и прозрачност в Министерството на земеделието и храните”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
От 10.30 до 17.00 часа в централното фоайе на МЗХ представители на министерството ще отговарят на въпросите на гражданите. На разположение през целия ден ще бъдат експерти от дирекции: „Административно обслужване и информационно-комуникационни технологии”, „Връзки с обществеността и протокол”, Главна дирекция „Земеделие, гори и поземлени отношения”, „Директни плащания и пазарна подкрепа”, „Държавни помощи и регулации”, „Развитие на селските райони”, „Растениевъдство” и „Животновъдство”.
Всички граждани, желаещи да присъстват на събитието на 11 май 2010 г. в МЗХ, трябва предварително да заявят своето участие на тел. 954 97 30, 0885 78 20 32 или ic@interconnectionbg.com.