Общинските кметове ще трябва да вземат мерки за изграждането на нови депа за отпадъци поне три години преди изчерпването на обема или изтичане на срока за експлоатация на старите съоръжения. Това предвиждат приетите днес на второто четене промени в Закона за управление на отпадъците, съобщи БТА.

Общините ще могат да изградят депата сами или заедно с други общини. Това може да стане съвместно с други кметове, ако общините участват в регионално сдружение. Общините - членове на тези сдружение, ще могат сами да определят собствеността на регионалното дело и съоръжения за третиране на отпадъците. Собственик на съоръженията може да бъде общината, която притежава терена, те може да са и съсобственост на общините - членове на сдружението, както и съсобственост между финансиращия частен партньор и общините в случай на публично-частно партньорство.

Цената за обработката на тон отпадък ще е еднаква за всички членове на регионалното сдружение и от нея не може да се формира печалба за сдружението, предвижда още законът. Община, която не участва в регионална система за управление на отпадъците, ще може да ползва такава при условия и цени, определени от съответното регионално сдружение.