Депутатите приеха срока за регистрация на независимите оценители, които притежават безсрочни лицензи от Агенцията по приватизация, да бъде удължен до края на 2010 г.

В България има над 6 000 оценители, които притежават безсрочни лицензи от Агенцията за приватизация. Онези над 4000 от тях, които са пропуснали срока за пререгистрация, според досега действащия закон, трябваше да загубят правото си да упражняват професията. Споразумението между "Атака" и ГЕРБ този текст в закона да отпадне осигури на оценителите възможност да направят пререгистрацията си до 31.12.2010 г. Вписването ще се извършва в регистъра на Камарата на независимите оценители, както бе и до момента.

Най-сериозни спорове предизвика правото на Камарата да заличава от регистъра членовете, които не са заплатили членския си внос. Според действащите до момента текстове от закона всеки, който иска да стане член на Камамрата, трябваше да плати 2 вноски – една за регистрация като оценител и една за членство в браншовата организация. “Поради недоглеждане или по други по-недобросъвестни подбуди, в закона беше влязъл текст, който позволяваше на Камарата да заличи завинаги от регистрите на оценителите онези от тях, които не плащат членството си в браншовата организация. Справедливо е всеки един оценител да е задължен да плати такса на държавата, но членството в браншова организация трябва да е свободен избор на всеки един човек. Така че този текст защитаваше единствено интересите на Камарата за сметка на 6000 души, упражняващи тази професия", коментира Николай Пехливанов, депутат от 41 НС и зам.-председател на Парламентарната комисия за регионално развитие и благоустройство.

Основният мотив на Пехливанов за отпадане на тази разпоредба бе фактът, че към момента в България няма установени правила за работа на браншовите органи и задължителното членство в такива за определени професии ще създаде условия за зараждането на редица лоши практики.