ЧЕЗ Разпределение България започва реконструкцията на мрежа ниско напрежение и изнасянето на електромери на границата на собственост в Гоце Делчев, с. Подгумер и в Етрополе. Инвестицията  ще подобри качеството на електрозахранването на 500 домакинства. 

Общата стойност на инвестициите тази седмица е 172 хил. лв.
През месец юни ЧЕЗ Разпределение България започва работа по изграждането на 69 енергийни обекта. В резултат на инвестициите качеството на електрозахранването ще се подобри в над 30 населени места на територията на Западна България.
Общият бюджет на предвидените инвестиции на дружеството за цялата 2010 г. е в рамките на одобрения от ДКЕВР средногодишен размер – 71 млн. лв.

Стремежът на ЧЕЗ Разпределение България е да подобри услугите, предоставяни на крайния потребител – качествено снабдяване с електрическа енергия, поддръжка на електроразпределителната мрежа, отстраняване на аварии, нови присъединявания и др. За да се постигне тази цел, дружеството има нужда от инвестиционен ресурс в размер на около 130 млн. лв. за всяка от следващите три години.